2012. március 26., hétfő

Az elefánt árnyékában


Villog a piros jelzés: veszély – a technika ördöge közeleg, s nyomában a leszakadás! Azonban ha jobban megnézzük, lehet, hogy nem is piros a jelzés, hanem szürke, és lehet, hogy nem is villog, hanem cammog. Jé, egy elefánt! Nevezhetjük Technológiának. Igen sokoldalú, lehetőségekkel teli, mégis sokan veszélyesnek ítélik. Pedig akik árnyékában mennek, és hatalmasságától nem is látszanak, na, ők sokkal veszélyesebbek. Mi okozza tehát a valódi veszélyt, mi áll a digitális esélyegyenlőtlenség hátterében?

Napjaink szinte állandó témája az esélyegyenlő(tlen)ség, legyen szó munkaerőpiacról, iskolába járásról, vagy éppen a digitális kultúráról.

A digitális esélyegyenlőtlenség vagy más néven a digitális szakadék az internethasználók és az internetet nem használók közt alakul ki (bár szerintem internet használó és internethasználó között is jócskán vannak szakadékok – használati megosztottság), esetenként azonban jóval nagyobb mérvűnek van „beállítva”, mint amekkora. Mi ennek az oka?
Ma az internethez való hozzáférés és az internethasználat tekintetében három csoportot különíthetünk el. Vannak, akik egyáltalán nem férnek hozzá az internethez (most az okoktól tekintsünk el), vannak, akik hozzáférnek és használják (a használat minősége „átlagos” vagy kicsit rosszabb), és vannak, akiket egész egyszerűen tudatos információs állampolgárnak nevezünk (lsd. korábbi bejegyzések alapján). Amikor az esélyegyenlőség hatalmasságáról beszélünk, sok esetben a szélsőségeket vetjük össze, és nem a realitást. Ma Magyarországon a felhasználók többsége nem rendelkezik megfelelő digitális kompetenciákkal (korábbi bejegyzés itt), így a szakadék a sokszor ábrázoltnak „csak” a fele (?), de ez sem kicsi, így a kérdéssel érdemes, szükséges foglalkozni. A kérdés: hogyan és milyen mértékben?

Vicze Tímea blogjában a következőt írja: „A digitális szakadékot illetően a legalapvetőbb kérdés, hogy a meglévő egyenlőtlenség mellett jött létre egy újabb egyenlőtlenség (mennyiségi változás), vagy az egyenlőtlenségek átrendeződésével egy teljesen új egyenlőtlenség jött létre (minőségi változás). Szüksége van a digitális szakadéknak a résztvevők által egy paradigmaváltásra (minőségi szemlélet) vagy elég ennek egy bizonyos szintű kezelése, mivel tőle független és sokkal fontosabb társadalmi egyenlőtlenségek is léteznek (mennyiségi szemlélet)?”

Először az első mondatra reflektálnék. A digitális szakadék létrejöttének vannak gazdasági, társadalmi, kulturális és tartalmi okai is, így feltehetően nem egy – a többi egyenlőtlenségtől független – új egyenlőtlenségről beszélünk. A kutatási eredmények jól bizonyítják, hogy internethasználat és lakóhely, korosztály, iskolai végzettség (stb.) között igen erős a kapcsolat. Ebből arra következtetek, hogy a digitális szakadék nem átrendeződött egyenlőtlenségek eredménye, hanem az egyéb egyenlőtlenségek megerősítője!

Az NRC Internet riport (elérhető itt) 2011 harmadik negyedéves adatai alapján az internet penetráció Magyarországon a 15-69 évesek körében 61%, ami azt jelenti, hogy a tizenöt év feletti korosztályból körülbelül 4,5 millió ember internetezik legalább havi rendszerességgel. Az internet penetrációval párhuzamosan az internethasználat intenzitása is nő, a napi szinten internetet használók aránya 68%. A 15-39 évesek közt jóval több a havi rendszerességgel internetező (91-85%), mint az átlag, ugyanígy az iskolai végzettség növekedése is intenzívebb internethasználatot jelent (érettségi 78%, főiskola/egyetem 89%).  Lakóhely szerint kiugró mutatói vannak a Budapesten (74%), illetve a nagyvárosokban élőknek (63%), és a magasabb státuszúak körében is átlag feletti a használat (77%), ellentétben az alacsony státuszúakkal (46%). Összefüggés a jövedelem és az internetezés közt is kimutatható. 

A fenti adatok két dolgot is jeleznek számomra: az első, hogy az internethez való hozzáférés közel sem ideális, a 61% nem kifejezetten magas mutató. A második, hogy az internethez való hozzáférés (hozzá nem férés) a társadalmi és gazdasági különbségeket megerősíti. Fontosnak tartom azonban, hogy a különböző esélyegyenlőségi problémákat mégse mossuk össze! Persze kérdés, hogy amikor az alapvető fiziológiai, biológiai szükségletek (Maslow) kielégítése nem történik meg, akkor foglalkozhatunk-e a digitális kultúrával, hiszen egyértelmű a döntés, ha a kérdés az: ételt vegyek vagy internet-előfizetést. De felteszem a kérdést: tényleg egyértelmű? Számtalan családot látok a környezetemben (vidéki kistelepülés), akiknél az éhezés, ha nem is napi, de rendszeres probléma, laptop és számítógép azonban egyaránt van a lakásban, a mobiltelefont már meg sem említem. De ha nem csak egyéni szintet nézzük: sok iskola vág bele európai uniós projektekbe informatikai infrastruktúra fejlesztés céljából, a nyílászárókat pedig jobb esetben kicseréli önerőből, vagy nem. Tudom, hogy nem lehet általánosítani, és hogy vannak olyan iskolák (N iskola) és családok, melyek valóban gazdasági okok miatt maradnak ki a digitális világból.

Talán ellentmondás, hogy azt mondom: a digitális esélyegyenlőtlenség más esélyegyenlőtlenségeket erősít fel, mégis külön kell kezelni azoktól. Lehet, hogy digitális elitből beszélek? Talán… De nem erőltetem! Továbbra is az az álláspontom, hogy nem kell mindenkinek digitális állampolgárrá válni, nem kell mindenkinek online jelenlét. A jogot és a lehetőséget meg kell teremteni, de önmagában ez kevés.

Vissza a fenti idézethez és az elefánthoz. Hogyan kell az esélyegyenlőtlenséget kezelni: teljes paradigmaváltás, avagy csak felszíni kezelés. Felszíni kezelésnek tartom azt, hogy az internet és számítógép ellátottságot (lefedettséget) 100%-ra kívánjuk növelni, legyen meg mindenkinek a hozzáférés lehetősége. Ez egy szép gondolat, misszió. Talán már meg is valósult? Hiszen ha nem is otthon, de iskolában, könyvtárban, művelődési házban már mindenki hozzáférhet az internethez – ha akar. De a többség nem akar. Az internetet nem használók indokai többségében nem materiális okok (vagyis nem a nagy elefánt részei), hanem kognitívak: „nincs rá szükségem”, „nem is érdekel”. (Wold Internet Project) Rajtuk a hozzáférés javítása nem segítene. A paradigma és szemléletváltás azonban talán igen, s ez nem csak a nem használók esetében fontos, hanem a használati szakadék túloldalán állók esetében is (digitális kompetencia hiánya). 

Digitális esélyegyenlőség tehát nincsen, stratégiák, célok, törvények és rendeletek vannak, de nincsen új a nap alatt. Talán a stratégiák megalkotóinak is paradigmaváltásra van szükségük? Feltehetően. A célok véleményem szerint nem reálisak, nem SMART célok (pontos, mérhető, megvalósítható, releváns, időtartamhoz kötött). Sok esetben, mintha pusztán a téma melegen tartását szolgálnák.

Talán nem véletlen (sőt biztos nem az), hogy az esélyegyenlőség témájával párhuzamosan vizsgáltuk a kockázatok témakörét. Kit veszélyeztetnek a kockázatok? Aki nem használja a számítógépet és internetet, azt nem fenyegetik. Aki tudatosan működik a digitális világban, azt sem nagyon fenyegeti veszély – bár aki jelen van, azzal történhet baleset (vírus, adatokkal való visszaélés stb.). De talán a kockázatok a nem tudatos használók körében a legnagyobbak, vagyis akik a használati szakadék túloldalán állók körében. Mondhatnánk, hogy ahogy a számítógéppel nem rendelkezőknek biztosítani kell a számítógépet és a szélessávú internetet (hozzáférést), addig őket pedig tájékoztatni kell, fel kell világosítani. De kérdem én: tele van az internet a biztonságos jelszavakról szóló cikkekkel és videókkal, számtalan hír szól a szoftverek elleni támadásokról, melyeket „csak” olvasni és értelmezni kéne, valamint átültetni a saját gyakorlatba. Picit ugyanaz a helyzet azt hiszem itt is: csak az nem veszi észre a kockázatokat és védi ki őket, aki nem akarja.

Nem mondanám, hogy az esélyegyenlőtlenség egy nagy felfújt lufi. Mert hisz van. Az, ahogy hozzáállunk, és meg akarjuk oldani: az viszont felfújt lufi. Teljes egyenlőséget akarunk? Máshol sincsen (sosem lesz). Teljes hozzáférést és lefedettséget akarunk? Igény sincsen. Digitális elitként akarunk megoldani? Reális képünk sincsen. Társadalmi veszteségekről beszélünk? Közben az innovációt és az újítást sulykoljuk.

Ez utóbbi talán nem véletlen. A helyben topogás nehéz. Segítő kezet annak lehet nyújtani, aki megfogja. Várakozni a többségnek nincsen türelme. Inkább előre néz, és halad, ezzel szolgálja a társadalom javát. S lehet, ő teszi jól?Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése