2012. november 30., péntek

KONNEKTIVIZUS: Paradigma - tanuláselmélet - módszertan határán


December a Mikulás, az Ádent, a Karácsony és a Szilveszter hónapja, na meg a Konnektivizmusé:) Az előzőek tekintetében mindenkinek ezer dolga van és lesz, ennek ellenére remélem, hogy a téma kapcsán sikerül kellő mértékben aktivizálnom a CMI kurzus tagjait – nekem ez lesz az ajándékom a puttonyba, a fa alá vagy a petárdák mellé:)

Na de tegyük félre a viccet és elő a szakmaisággal! Ezt a bejegyzést bevezetőnek szánom a CMI harmadik témahónapja számára.

Amellett hogy összegyűjtöttem néhány részben ismert, részben ismeretlen szakirodalmat a témában (itt) s melléjük pár provokatív vitaindító kérdést is megfogalmaztam, webinárium híján egy rövid bejegyzést is teszek – csak, hogy egy nyelvet beszéljünk – ha lehet egyáltalán!

Tehát definiáljunk:

http://bit.ly/URM98O
„A konnektivizmus a behaviorizmust, kognitivizmust és konstruktivizmust követő, negyedik tanuláselméleti áramlat. A digitális korszak tanuláselméleteként is szokás emlegetni, George Siemens és Stephen Downes kutatók nevéhez köthető fogalom. A hálózatelméletek pedagógiában való alkalmazásaként is felfogható.” (Cserhátiné, é.n.)

„Konnektivizmus: egy tanuláselmélet a digitális korszak számára” (Siemens, 2005)

„Tanulóközpontú, irregulárisan szerveződő tanulási forma, mely a tanuló autonómiáján és spontán tudáscserén alapulva már nem hierarchikus, hanem sokirányú, decentralizált és sokcsatornás; a kollaboratív tanulásra ösztönözve kibontakoztatja a tanulói kreativitást.” (Forgó, 2009)

„A konnektivizmus a tanulást olyan folyamatnak fogja fel, amelyben az informális, hálózatba szervezett, elektronikus eszközökkel támogatott információ-csere mind nagyobb szerepet kap.” (Bessenyei, 2010)

„A konnektivizmus a hálózatelméletek pedagógiában való alkalmazását jelöli. Minden korszellemnek megvan a saját pedagógiai rendszere, a tudásalapú társadalom oktatási paradigmája a hálózatalapú tanulásra épül.” (Kulcsár, 2009)

„A tudásszervezésnek a világháló terjedésével kialakuló új paradigmája.” (Sz.n., 2010. URL: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=852)

„konnektivista oktatás-módszertan” (Ollé, 2011)

„Konnektivizmus úgy tűnik, életforma” (Fehér, 2012.)

„Pløn Verhagen meglátása szerint a konnektivizmus nem tanuláselmélet, csupán pedagógiai nézőpont a képzésre. Verhagen érvelése szerint a tanuláselméletek feladata az instruktív szinttel való foglalkozás, tehát hogy milyen módon tanulnak az emberek, a konnektivizmus azonban azzal foglalkozik, hogy mit és miért tanulnak.” (Verhagen, 2006)

„A konnektivizmus egy másik kritikusa, Bill Kerr úgy látja, hogy bár a technológiának hatása van a tanulás körülményeire, de ami a tanuláselméletet illeti, nem hozott újat a már meglevő elméletekhez képest.” (Kerr, 2007)

Tanulási forma, oktatás-módszertan, tanuláselmélet, paradigma, életforma?

Látják, nem is olyan egyszerű!

Szeretném, ha a hónap végéra a tapasztalatok, az előzetes tudás, az új információk és nézőpontok hatására mindenki rendelkezne egy állásponttal, egy saját fogalommal/tudástérképpel a konnektivizmusról!

Nem célom a meggyőzés, nem célom az egy egységes definíció megalkotása.
Célom a vélemények és vélekedések megismerése – legyen ez közös célunk!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése